فهرست دوره های همایش
كنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب‌يابی
برگزارکننده دانشگاه صنعتی شريف
تاریخ برگزاری 1396/12/08
تارگاه http://cmfd.sharif.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/6
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/6
تاریخ برگزاری
1396/12/08