فهرست دوره های همایش
کنفرانس ملی مهندسی برق ايران
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاریخ برگزاری 1396/12/08
تارگاه http://neec2018.iaun.ac.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی نجف آباد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/6
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/6
تاریخ برگزاری
1396/12/08