فهرست دوره های همایش
كنفرانس بين المللی مطالعات نوين در علوم كامپيوتر و فناوری اطلاعات IT
برگزارکننده دانشگاه صنعتی سجاد (غير دولتی- غير انتفاعی)
تاریخ برگزاری 1396/12/05
تارگاه http://www.confitc.com/
رایانامه .
تلفن .
نشانی مشهد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/3
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/3
تاریخ برگزاری
1396/12/05