فهرست دوره های همایش
همايش بين المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ايران (با رويكرد محيط زيست)
برگزارکننده انجمن علمی هنرهای تجسمی ايران
تاریخ برگزاری 1396/12/02
تارگاه http://www.avoa-conf.onlineartgallery.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/30
تاریخ برگزاری
1396/12/02