فهرست دوره های همایش
همايش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
تاریخ برگزاری 1396/12/03
تارگاه http://aepl.iauzah.ac.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی زاهدان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/30
تاریخ برگزاری
1396/12/03