فهرست دوره های همایش
همايش ملی مهندسی ارزش
برگزارکننده انجمن مهندسی ارزش ايران
تاریخ برگزاری 1396/11/30
تارگاه http://www.venc.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/28
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/28
تاریخ برگزاری
1396/11/30