فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس ملی علوم کامپیوتر مهندسی کامپیوترو فناوری اطلاعات
برگزارکننده دانشگاه پیام نور
تاریخ برگزاری //
تارگاه www.ncoc.ir
رایانامه info@ncoc.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//