فهرست دوره های همایش
کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی
برگزارکننده مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری 1396/10/15
تارگاه http://eapec2018.ir/main/index.php
رایانامه health.policy.research@gmail.com
تلفن ۰۷۱۳۲۳۰۹۶۱۵
نشانی شیراز ،فارماکواپیدمیولوژی و واحد فارماکولوژی، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز خیابان زند ،جنب استانداری دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 2 ،طبقه 8 ،مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/8/7
تاریخ ارسال مقالات
1396/8/7
تاریخ برگزاری
1396/10/15