فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
برگزارکننده دانشگاه صنعتی شریف-پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف -اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری 1396/10/14
تارگاه http://gppconference.ir/fa/
رایانامه info@gppconference.ir
تلفن ۰۲۱۶۶۰۶۹۴۵۲
نشانی تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید حبیب اللهی، خیابان شهید قاسمی، بعد از درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، شریف، جنب دانشکده انرژی، بن بست گوهر، پلاک ۲، واحد ۶، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/1
تاریخ برگزاری
1396/10/14