فهرست دوره های همایش
ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق
برگزارکننده پژوهشگاه نیرو
تاریخ برگزاری 1397/07/30
تارگاه http://npc.nri.ac.ir/fa/
رایانامه nanopower@nri.ac.ir
تلفن 88079447
نشانی شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/7/27
تاریخ ارسال مقالات
1397/7/28
تاریخ برگزاری
1397/07/30