فهرست دوره های همایش
نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری
برگزارکننده انجمن پژوهش های علوم اجتماعی
تاریخ برگزاری 1397/08/24
تارگاه http://jafariaward.ir/
رایانامه info@ihtf.ir
تلفن 02128426776
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/8/11
تاریخ ارسال مقالات
1397/8/11
تاریخ برگزاری
1397/08/24