فهرست دوره های همایش
هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
برگزارکننده موسسه آموزشی مدیران خبره نارون
تاریخ برگزاری 1397/07/26
تارگاه http://civiled.ir/fa/
رایانامه npmit@yahoo.com
تلفن 09014128635
نشانی شیراز شهرک صنعتی بزرگ - فلکه دوم - سمت راست - ساختمان فناوری و خدمات کسب و کار - طبقه دوم - واحد 211
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/7/23
تاریخ ارسال مقالات
1397/7/24
تاریخ برگزاری
1397/07/26