فهرست دوره های همایش
همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
برگزارکننده دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ برگزاری 1396/10/14
تارگاه http://vatconf.um.ac.ir/
رایانامه vatconf@um.ac.ir
تلفن ۰۵۱۳۸۸۳۴۲۰۴ (۸ - ۱۴:۳۰ (روز هاي شنبه تا چهار شنبه)
نشانی مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، گروه اقتصاد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/20
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/20
تاریخ برگزاری
1396/10/14