فهرست دوره های همایش
هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
برگزارکننده انجمن بیوانفورماتیک ایران - دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ برگزاری 1396/10/15
تارگاه http://www.icb7.ir/fa
رایانامه info@icb7.ir
تلفن ۰۲۱۸۲۸۸۳۴۳۱
نشانی تهران - بزرگراه جلال آل احمد- پل نصر(گیشا)- دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم زیستی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/8/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/8/15
تاریخ برگزاری
1396/10/15