فهرست دوره های همایش
دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
برگزارکننده مرکز همایش های کوشا گستر
تاریخ برگزاری 1397/07/18
تارگاه http://mecm.ir/
رایانامه 2thmecm@gmail.com
تلفن 02133244996
نشانی تهران، مرکز همایش های رازی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/7/15
تاریخ ارسال مقالات
1397/7/16
تاریخ برگزاری
1397/07/18