فهرست دوره های همایش
سومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی
برگزارکننده همایش گستران
تاریخ برگزاری 1396/10/14
تارگاه http://mgrs1.ir/index.php
رایانامه conf.gostaran@gmail.com
تلفن ۰۹۱۶۲۷۰۵۵۳۲- ۰۳۴۴۳۲۱۹۷۷۵
نشانی صندوق پستی :78615994
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/10
تاریخ برگزاری
1396/10/14