فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما
برگزارکننده مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان
تاریخ برگزاری 1397/08/03
تارگاه
رایانامه grtrc@gums.ac.ir
تلفن 01333368773
نشانی رشت، خیابان نامجو، مرکز تحقیقات تروما جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/7/29
تاریخ ارسال مقالات
1397/7/30
تاریخ برگزاری
1397/08/03