فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
برگزارکننده انجمن ژئوتکنیک ایران
تاریخ برگزاری 1397/08/01
تارگاه http://geo2018.ir/fa/
رایانامه info@igs.ir
تلفن 02188931275
نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، پلاک 14، واحد 2
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/7/27
تاریخ ارسال مقالات
1397/7/28
تاریخ برگزاری
1397/08/01