فهرست دوره های همایش
نخستین کنگره بین المللی اقتصاد و بانکداری ایران
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تاریخ برگزاری 1396/10/14
تارگاه http://ecou.ir/
رایانامه Conf.ntpco@gmail.com
تلفن ۰۲۱۳۶۶۲۱۳۱۹
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/9
تاریخ برگزاری
1396/10/14