فهرست دوره های همایش
پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
برگزارکننده موسسه آموزشی مدیران خبره نارون
تاریخ برگزاری 1396/10/15
تارگاه http://civiled.ir/fa/
رایانامه info@civiled.ir
تلفن ۰۷۱۳۷۷۴۴۸۴۶
نشانی شیراز - شهرک صنعتی بزرگ-فلکه دوم-سمت راست-ساختمان فناوری و خدمات کسب وکار-طبقه دوم-واحد211
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/7/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/7/30
تاریخ برگزاری
1396/10/15