فهرست دوره های همایش
 ششمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
برگزارکننده موسسه مدیران خبره نارون
تاریخ برگزاری 1396/10/15
تارگاه http://ogpd.ir/fa/
رایانامه info@ogpd.ir
تلفن ۰۹۰۱۴۱۲۸۶۳۵- ۰۷۱۳۲۳۶۲۱۷۵
نشانی شیراز -شهرک صنعتی بزرگ - فلکه دوم - سمت راست - ساختمان فناوری و خدمات کسب و کار - طبقه دوم - واحد 211
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/7/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/7/30
تاریخ برگزاری
1396/10/15