فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
برگزارکننده مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه
تاریخ برگزاری 1396/10/17
تارگاه http://spconf.ir/fa/
رایانامه info@spconf.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۸۹۱۰۵۳
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/10
تاریخ برگزاری
1396/10/17