فهرست دوره های همایش
همایش بین المللی جامع حسابداری ایران
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تاریخ برگزاری 1396/10/19
تارگاه http://caei.ir/
رایانامه conf.ntpco@gmail.com
تلفن ۰۲۱۳۶۶۲۱۳۱۹-
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/14
تاریخ برگزاری
1396/10/19