فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
برگزارکننده موسسه تعاونی دانش بنیان کمرآوش
تاریخ برگزاری 1396/10/20
تارگاه http://mgtconf.ir/fa/
رایانامه info@mgtconf.ir
تلفن ۰۹۳۵۴۶۷۶۰۰۵- ۰۵۱۳۸۲۱۱۹۰۵
نشانی خراسان رضوی- مشهد مقدس- بولوار امام خمینی (ره)- امام خمینی 74-پلاک 64- طبقه همکف
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/15
تاریخ برگزاری
1396/10/20