فهرست دوره های همایش
یازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی
برگزارکننده مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
تاریخ برگزاری 1396/10/22
تارگاه http://ics.rhc.ac.ir/
رایانامه research@rhc.ac.ir
تلفن ۰۲۱۲۳۹۲۲۳۴۰
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/12
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/12
تاریخ برگزاری
1396/10/22