فهرست دوره های همایش
ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
برگزارکننده مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند
تاریخ برگزاری 1396/12/22
تارگاه http://epsconf.ir/fa/
رایانامه info@epsconf.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۴۹۱۳۳۲
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/20
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/20
تاریخ برگزاری
1396/12/22