فهرست دوره های همایش
همایش ملی آموزش جغرافیا در مدارس کشور با رویکرد دریا پایه
برگزارکننده اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی ایران
تاریخ برگزاری 1396/10/21
تارگاه http://geoedu.ir/fa/
رایانامه info@geoedu.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۹۱۲۴۳۹-
نشانی تهران، نارمک، خیابان 46 مترینبش خیابان یار احمدی ، انجمن جغرافیایی معلمان تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/30
تاریخ برگزاری
1396/10/21