فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تاریخ برگزاری 1396/10/21
تارگاه http://itur.ir/default.aspx
رایانامه conf.ntpco@gmail.com
تلفن ۰۲۱۳۶۶۲۱۳۱۹
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/16
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/16
تاریخ برگزاری
1396/10/21