فهرست دوره های همایش
پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
برگزارکننده انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
تاریخ برگزاری 1396/10/21
تارگاه http://emconf.ir/fa/
رایانامه info@emconf.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۴۵۹۷۴۲
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/30
تاریخ برگزاری
1396/10/21