فهرست دوره های همایش
دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
تاریخ برگزاری 1396/10/25
تارگاه http://www.pmccongress.com/
رایانامه info@PmCongress.ir
تلفن ۰۲۱۸۸۹۸۵۲۹۱
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/8/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/8/30
تاریخ برگزاری
1396/10/25