فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری
برگزارکننده دبیرخانه دائمی کنفرانس
تاریخ برگزاری 1396/10/26
تارگاه http://icum.ir/fa
رایانامه info@icum.ir
تلفن ۰۲۱۴۴۹۹۱۱۶۸
نشانی تهران، شهرک دانشگاه صنعتی شریف، خیابان تهران، خیابان همدان، نبش بهار شرقی، پلاک 36 -کدپستی: 1497954661
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/9
تاریخ برگزاری
1396/10/26