فهرست دوره های همایش
دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تاریخ برگزاری 1396/10/25
تارگاه http://mtim.ir/
رایانامه conf.ntpco@gmail.com
تلفن ۰۲۱۳۶۶۲۱۳۱۸
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/20
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/20
تاریخ برگزاری
1396/10/25