فهرست دوره های همایش
نخستین کنگره جامع بین المللی برق ایران
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تاریخ برگزاری 1396/10/26
تارگاه http://tnti.ir/
رایانامه conf.ntpco@gmail.com
تلفن ۰۲۱۳۶۶۲۱۳۱۹
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/20
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/20
تاریخ برگزاری
1396/10/26