فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
برگزارکننده پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره
تاریخ برگزاری 1396/10/27
تارگاه http://www.pardisconf.com/repss2018/
رایانامه info@pardisconf.com
تلفن ۰۲۱۲۸۴۲۴۳۶۲
نشانی تهران - بلوار فردوس غرب - خیابان گلها - نبش 12 متری بهاران ساختمان آسیا طبقه ی سوم
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/13
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/13
تاریخ برگزاری
1396/10/27