فهرست دوره های همایش
بیست و یکمین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران
برگزارکننده انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران
تاریخ برگزاری 1396/10/29
تارگاه http://ispmrcongress.ir/
رایانامه
تلفن ۰۲۱۲۲۷۳۱۱۱۲
نشانی تهران، بیمارستان شهدای تجریش، انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/25
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/15
تاریخ برگزاری
1396/10/29