فهرست دوره های همایش
کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکننده جهاد دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری 1396/10/27
تارگاه http://www.pc2017.ir/fa/
رایانامه pc2017conf@gmail.com
تلفن ۰۹۳۰۷۰۶۴۸۳۰
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/30
تاریخ برگزاری
1396/10/27