فهرست دوره های همایش
چهارمین کنگره مدیریت شهری
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تاریخ برگزاری 1396/10/28
تارگاه http://tsdi.ir/
رایانامه pconf.org@gmail.com
تلفن ۰۲۱۳۳۶۹۹۰۹۴
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/20
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/15
تاریخ برگزاری
1396/10/28