فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامیپوتر و مکانیک ایران
برگزارکننده موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تاریخ برگزاری 1396/10/30
تارگاه http://icconf.ir/fa/
رایانامه info@icconf.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۰۳۳۶۷۴
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/25
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/25
تاریخ برگزاری
1396/10/30