فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
برگزارکننده سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
تاریخ برگزاری 1396/10/28
تارگاه http://foodconf.ir/
رایانامه
تلفن ۰۹۱۲۸۴۹۶۰۸۶
نشانی تهران- جنت آباد شمالی- خیابان کوروش-کوچه شهید محمدی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/23
تاریخ برگزاری
1396/10/28