فهرست دوره های همایش
چهارمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
برگزارکننده موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
تاریخ برگزاری 1396/10/28
تارگاه http://sep2018.ir/
رایانامه kome.e.a.d@gmail.com
تلفن ۰۹۳۰۵۱۶۹۳۹۱- ۰۱۱۳۲۲۰۴۵۹۷
نشانی موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش صندوق پستی: 164- 47135
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/15
تاریخ برگزاری
1396/10/28