فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکننده پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره
تاریخ برگزاری 1396/10/29
تارگاه http://www.pardisconf.com/acce2018/
رایانامه info@pardisconf.com
تلفن ۰۲۱۲۸۴۲۴۳۶۲
نشانی تهران - بلوار فردوس غرب - خیابان گلها - نبش 12 متری بهاران ساختمان آسیا طبقه ی سوم
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/15
تاریخ برگزاری
1396/10/29