فهرست دوره های همایش
چهاردهمین کنگره بین المللی صرع
برگزارکننده
تاریخ برگزاری 1396/11/06
تارگاه
رایانامه info@iranianiec.com,14th.iec@gmail.com
تلفن ۰۳۱۳۲۲۴۱۰۳۴
نشانی اصفهان، خیابان کاشانی، بیمارستان آیت الله کاشانی، مرکز جامع صرع
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/3
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/30
تاریخ برگزاری
1396/11/06