فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و مهندسی صنایع
برگزارکننده
تاریخ برگزاری 1396/11/04
تارگاه http://confmod.ir/fa/
رایانامه info@confmod.ir
تلفن ۰۹۱۰۱۹۵۸۰۸۹
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/4
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/4
تاریخ برگزاری
1396/11/04