فهرست دوره های همایش
چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
تاریخ برگزاری 1396/11/05
تارگاه http://ictck-2018.ir/
رایانامه
تلفن ۰۵۱۳۶۶۲۲۷۹۱
نشانی مشهد- قاسم آباد- خیابان استاد یوسفی- دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/5
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/5
تاریخ برگزاری
1396/11/05