فهرست دوره های همایش
کنگره ملی برنامه ریزی ،مدیریت طراحی و اقتصاد شهری
برگزارکننده تحت حمایت سیویلیکا
تاریخ برگزاری 1396/11/05
تارگاه http://ideconf.ir/
رایانامه
تلفن ۰۹۳۵۵۳۶۶۷۳۹
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/20
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/20
تاریخ برگزاری
1396/11/05