فهرست دوره های همایش
کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
برگزارکننده مرکز همایش های توسعه داتیس
تاریخ برگزاری 1396/11/05
تارگاه http://dmci.ir/
رایانامه conf.ntpco@gmail.com
تلفن ۰۲۱۳۶۶۲۱۳۱۹
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/20
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/20
تاریخ برگزاری
1396/11/05