فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان البرز
تاریخ برگزاری 1396/11/09
تارگاه http://conference.pnu.ac.ir/alborz-business/
رایانامه Hamayesh karaj@gmail.com
تلفن ۰۲۶ ۳۵۷۴۲۰۱۱
نشانی استان البرز- رجایی شهر-بلوار موذن-انتهای بلوار شهید کمالی دهقان -دانشگاه پیام نور-مجتمع پژوهشی امام رضا(ع)-طبقه ی دوم-دبیر خانه ی دایمی پژوهش
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/28
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/28
تاریخ برگزاری
1396/11/09