فهرست دوره های همایش
دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران
برگزارکننده انجمن علمی طب اورژانس ایران
تاریخ برگزاری 1396/11/11
تارگاه http://acem.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa
رایانامه
تلفن ۰۲۱۸۸۷۹۴۷۸۶
نشانی تهران- خیابان ستارخان- خیابان نیایش- بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) ساختمان شماره2- جنب تجهیزات پزشکی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/10
تاریخ برگزاری
1396/11/11