فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
برگزارکننده دانشگاه صنعتی شاهرود
تاریخ برگزاری 1396/11/15
تارگاه http://www.amayeshconf96.ir/fa/
رایانامه Amayeshconf96@shahroodut.ac.ir
تلفن ۰۲۳۳۲۳۹۰۲۵۲ -شنبه، یکشنبه و چهارشنبه ۸ الی ۱۲
نشانی شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت- طبقه دوم
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/15
تاریخ برگزاری
1396/11/15