فهرست دوره های همایش
پژوهش در مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر
برگزارکننده دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ برگزاری //
تارگاه cit.isdi.ir
رایانامه cit@isdi.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//